Sở tài chính Google
Lượt truy cập
Website sở ngành
Để điều hành và quản lý văn bản điện tử, tin học hóa các thủ tục hành chính, thực hiện các nghiệp vụ liên thông trên mạng tại các cơ quan nhà nước trong tỉnh đảm bảo thống nhất, hiệu quả, tỉnh sẽ đẩy mạnh đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý, triển khai và nâng cấp một số phần mềm đã được đầu tư, đặc biệt là phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống hộp thư điện tử của tỉnh. Về ứng dụng CNTT phục vụ doanh nghiệp, tỉnh sẽ xây dựng và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (các dịch vụ công trực tuyến cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục, hồ sơ, thời hạn, phí và lệ phí thực hiện dịch vụ cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản; quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng) theo đăng ký của các đơn vị. Nhằm phát triển nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT, tỉnh tiếp tục đào tạo cán bộ, công chức sử dụng thành thạo các hệ thống thông tin dùng chung, nâng cao năng lực ứng dụng CNTT, đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng, phần mềm mã nguồn mở. Tin mới
 Chính phủ vừa ban hành Nghị định về chính sách tinh giản biên chế quy định cụ thể các đối tượng sẽ bị tinh giản biên chế, trong đó có cả những chức danh như Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng...
Chi tiết >>>
Lương chỉ đáp ứng được 60% mức sống tối thiểu Tin mới

BPO - Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) Phạm Thị Hải Chuyền đánh giá mức lương tối thiểuhiện nay chỉ mới đáp ứng được 60% mức sống tối thiểu của người lao động.

Chi tiết >>>
Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2015 Tin có hình
Chiều 10-11, với 88,13% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về dự toán Ngân sách nhà nước năm 2015. Nghị quyết về dự toán Ngân sách nhà nước (NSNN)...
Chi tiết >>>
“NGÀY PHÁP LUẬT” THÁNG 9 NĂM 2014 
Ngày 29 tháng 9 năm 2014, Sở Tài chính đã tổ chức phổ biến văn bản pháp luật trong “Ngày pháp luật” tháng 9 năm 2014 đến toàn bộ công chức thuộc Sở.
Chi tiết >>>
Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tin có hình
 BPO - 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tư tưởng lớn, những phẩm chất đạo đức trong sáng tuyệt vời và chủ nghĩa nhân văn cộng sản tỏa sáng từ Di chúc lịch sử của Bác luôn...
Chi tiết >>>
Unicode | Góp ý
Địa chỉ : Số 628 Quốc Lộ 14, Phường Tấn Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Số Điện thoại:(84) 6513.879.975 & (84) 6513.870.145 /Fax: (84) 6513.870.343