Sở tài chính Google
Lượt truy cập
Website sở ngành
Đề xuất thành lập Ủy ban quản lý, giám sát vốn và tài sản NN tại doanh nghiệp Tin có hình
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định về thực hiện các quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước. Trong đó, Bộ đề xuất thành lập cơ quan chuyên trách thực hiện quyền đại...
Chi tiết >>>
Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV Tin có hình
Sáng ngay, 20/7, tại Hà Nội, Quốc hội khoá XIV khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất. Chủ tịch Quốc hội khoá XIII Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có...
Chi tiết >>>
Bộ Tài chính thông tin về nội dung bài báo “Bộ Tài chính cắt xén ưu đãi của doanh nghiệp” 
Báo Thanh niên ra ngày 18/7/2016 có nội dung bài viết về việc Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số...
Chi tiết >>>
Xăng giảm giá 660 đồng 

Giá bán lẻ mỗi lít xăng RON 92 giảm về 15.300 đồng từ 15h chiều 20/7.

Chi tiết >>>
Kết quả Thanh tra công tác quản lý tài chính tại Sở Thông tin - truyền thông và các đơn vị trực thuộc 
Thực hiện Quyết đinh sô 13/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh về việcj ban hành quy trình công bố kết quả thanh tra, kiểm tra; Kết quả phòng chống tham nhũng, lãng phí trên các phương tiện...
Chi tiết >>>
Thông báo
Unicode | Góp ý
Địa chỉ : Số 628 Quốc Lộ 14, Phường Tấn Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Số Điện thoại:(84) 6513.879.975 & (84) 6513.870.145 /Fax: (84) 6513.870.343