Sở tài chính Google
Website sở ngành
Lượt truy cập
Thông tin nội bộ
 Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị tập huấn đào tạo sử dụng hệ thống TABMIS Tin có hình

Từ ngày 21-24/9/2017, Sở Tài chính tỉnh Bình Phước phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị tập huấn đào tạo, cập nhật, nâng cao kiến thức hàng năm cho cán bộ sử dụng, khai thác, vận hành hệ thống TABMIS thuộc Sở Tài chính, Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã.

Hội nghị tập huấn hệ thống TABMIS.

Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) được Bộ Tài chính chủ trì, triển khai đồng bộ cho tất cả các cơ quan tài chính, cơ quan kho bạc từ trung ương đến cấp quận/huyện trên cả nước; đã triển khai tại Bình Phước từ năm 2009. Đến nay, TABMIS đã làm thay đổi cơ bản các hoạt động nghiệp vụ ngân sách nhà nước (NSNN), KBNN và các ứng dụng công nghệ thông tin có liên quan theo hướng cải cách, tập trung, hiện đại. Đặc biệt, TABMIS đã mang lại những lợi ích thiết thực cho các cơ quan, đơn vị quản lý NSNN các cấp trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình, hỗ trợ  công tác lập các báo cáo tài chính về dự toán, thu, chi NSNN; Báo cáo quản trị theo nhiều tiêu thức phục vụ cho yêu cầu quản lý, điều hành NSNN trên cơ sở kết hợp các phân đoạn của tổ hợp tài khoản kế toán và sử dụng công cụ lập báo cáo tài chính. Ngoài ra, TABMIS cũng cung cấp thông tin nhanh, chính xác về tình hình thực hiện Ngân sách nhà nước ở mọi thời điểm,đảm bảo sự đồng bộ về dữ liệu thu, chi ngân sách nhà nước giữa KBNN và các cơ quan tài chính, thuế, hải quan.

STC.

[Trở về]
Thông báo
Unicode | Góp ý
Địa chỉ : Số 628 Quốc Lộ 14, Phường Tấn Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Số Điện thoại:(84) 6513.879.975 & (84) 6513.870.145 /Fax: (84) 6513.870.343