Thông tin Giá cả, Thị trường
 Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát giá cước vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Phước 
Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh có Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát giá cước vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Download Kế hoạch tại đây

[Trở về]