Sở tài chính Google
Website sở ngành
Lượt truy cập
Lĩnh vực Ngân Sách
hướng dẫn quy trình nhập và phân bổ dự toán, hạch toán kế toán ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, viện trợ từ nước ngoài 
 hướng dẫn quy trình nhập và phân bổ dự toán, hạch toán kế toán ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, viện trợ từ nước ngoàihướng dẫn quy trình nhập và phân bổ dự toán, hạch toán...

Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
Bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 
Bộ Tài chính vừa có Thông tư số 104 quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.
Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
Thông báo
Unicode | Góp ý
Địa chỉ : Số 628 Quốc Lộ 14, Phường Tấn Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Số Điện thoại:(84) 6513.879.975 & (84) 6513.870.145 /Fax: (84) 6513.870.343