Sở tài chính Google
Website sở ngành
Lượt truy cập
Lĩnh vực Tài chính-HCSN
Thông tư 40-2017 có hiệu lực từ ngày 1-7-2017 
 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Ngày 28/04/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế...

Chi tiết >>>
Nghị định số 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán 

Nghị định số 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán

Toàn văn Luật kế toán tại đây

Chi tiết >>>
Hướng dẫn liên tịch về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Phước 
Ngày 23/9/2014 Liên Sở Y tế - Sở Nội vụ - Sở Tài chính đã ban hành Hướng dẫn liên tịch số 1463/HDLT-SYT-SNV-STC Về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành...
Chi tiết >>>
Hướng dẫn về các đối tượng đựơc hưởng theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP 
  Sở Tài chính trả lời Công văn số 33/CV-UBND ngày 15/7/2013 của UBND xã Đồng Tâm về việc hướng dẫn thêm về các đối tượng đựơc hưởng theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.
Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
Thông báo
Unicode | Góp ý
Địa chỉ : Số 628 Quốc Lộ 14, Phường Tấn Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Số Điện thoại:(84) 6513.879.975 & (84) 6513.870.145 /Fax: (84) 6513.870.343