Sở tài chính Google
Website sở ngành
Lượt truy cập
Phòng Ngân Sách
Bộ thủ tục hành chính mới có hiệu lục từ ngày 01/10/2014 
Lĩnh vực Tài chính – Ngân sách

Cấp phát kinh phí bằng lệnh chi tiền. Mã số hồ sơ: T-BPC-263260-TT Tải về

Thoái thu ngân sách Nhà nước. Mã số hồ sơ:T-BPC-263262-TT Tải về

Chi tiết >>>
Thông báo
Unicode | Góp ý
Địa chỉ : Số 628 Quốc Lộ 14, Phường Tấn Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Số Điện thoại:(84) 6513.879.975 & (84) 6513.870.145 /Fax: (84) 6513.870.343