Sở tài chính Google
Website sở ngành
Lượt truy cập
Phòng Thanh Tra
Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức công dân 
Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức công dân. Mã số hồ sơ: T-BPC-263304-TT Tải về
Chi tiết >>>
Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền 
Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền. Mã số hồ sơ: T-BPC-263302-TT

Tải về

Chi tiết >>>
Bộ thủ tục hành chính mới có hiệu lục từ ngày 01/10/2014 
Chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, công dân không thuộc thẩm giải quyết.Mã số hồ sơ: T-BPC-263301-TT  Tải về

 

Chi tiết >>>
Thông báo
Unicode | Góp ý
Địa chỉ : Số 628 Quốc Lộ 14, Phường Tấn Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Số Điện thoại:(84) 6513.879.975 & (84) 6513.870.145 /Fax: (84) 6513.870.343