Sở tài chính Google
Website sở ngành
Lượt truy cập
Lĩnh vực Tài chính DN
 Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần tại Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước 
 Nội dung chi tiết Quyết định download tại đây
[Trở về]
Thông báo
Unicode | Góp ý
Địa chỉ : Số 628 Quốc Lộ 14, Phường Tấn Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Số Điện thoại:(84) 6513.879.975 & (84) 6513.870.145 /Fax: (84) 6513.870.343