Sở tài chính Google
Website sở ngành
Lượt truy cập
Thông báo
 Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, kiểm kê giá cước vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Phước 
 UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 về việc thành lập Đoàn kiểm tra, kiểm kê giá cước vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Download Quyết định tại đây

[Trở về]
Thông báo
Unicode | Góp ý
Địa chỉ : Số 628 Quốc Lộ 14, Phường Tấn Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Số Điện thoại:(84) 6513.879.975 & (84) 6513.870.145 /Fax: (84) 6513.870.343