Thông tin Giá cả, Thị trường
 Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo giá lẻ tối đa sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi đến người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Phước (áp dụng từ 04/4/2016) 
Ngày 04/4/2016 Sở Tài chính phát hành Thông báo số 949/TB-STC về giá lẻ tối đa sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi đến người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Phước (áp dụng từ  04/4/2016).

Nội dung Thông báo download tại đây.

[Trở về]