STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 QĐ161 20/11/2018 Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
2 1344/UBND-TH 28/05/2018 Hướng dẫn các quy đinh đối với các nhân tham gia hoạt động đấu thầu
3 Thông tư 122/2017/TT-BTC 19/04/2018 THÔNG TƯ Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12
4 Thông tu 06/2018/TT-BTC 19/04/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2017/TT-BTC

ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chínhquy định tạm ứng

ngân quỹnhà nước cho ngân sách nhà nước
5 LLV_01_2018 02/01/2018 Lịch làm việc tuần 01 năm 2018
6 Lịch làm việc tuần 49 năm 2017 25/12/2017 Lịch làm việc tuần 49 năm 2017
7 Lịch làm việc tuần 48 năm 2017 25/12/2017 Lịch làm việc tuần 48 năm 2017
8 HDKS_2017 25/12/2017 Ngày 25/12/2017, Sở Tài chính ban hành công văn số 4303/STC-NS hướng dẫn một số nội dung về công tác khóa sổ kế toán NSNN niên độ 2017 với 5 nội dung cụ thể.
9 Quyet dinh so 29 - QD - STC 19/12/2017 Chiến lược phát triển thanh niên Sở Tài chính giai đoạn 2011 - 2020
10 152/2007/NĐ - CP 19/12/2017 Cung cấp số liệu báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 152/2007/NĐ - CP ngày 10/01/2007 của Chính phủ
11 1574/ STC - VP 19/12/2017 Công Văn số 1574/ STC - VP
Giấy Ủy Quyền!
12 1090/STC-THTK 19/12/2017 Thông báo thay đổi lịch tập huấn chuyển giao phần mềm kế toán KTXa 6.0
13 463/HDLT-SYT-SNV-STC 19/12/2017 Hướng dẫn liên tịch về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Phước
14 174/2016/NĐ-CP 19/12/2017 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán
15 40/2017/TT-BTC 19/12/2017 Thông tư 40-2017 có hiệu lực từ ngày 1-7-2017
16 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT 19/12/2017 Quy định về giá cước vận tải ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
17 1936/TB-STC 19/12/2017 Kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh năm 2016
18 2719/KL-STC 19/12/2017 Công bố kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính tại chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Bình Phước
19 3032/KL-STC 19/12/2017 Công bố kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính tại Ban quản lý vườn Quốc gia Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước
20 Cong van so 3475.pdf 18/12/2017 Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
21 4819/BTC-ĐT 06/11/2017 Về việc xử lý dứt điểm tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến 2014
22 44/2017/LT 27/10/2017 Lich làm việc của sờ Tài chính Tuần 44
23 2333 /SXD-KT&VLXD 02/10/2017 CÔNG BỐ GIÁ CÁC LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁNG 9/2017
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây