SỞ TÀI CHÍNH

http://stc.binhphuoc.gov.vn


Hội Nghị triên khai các Nghị quyết hội nghị lần thứ 6,BCH trung ương khóa XII

Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức hội nghị triển khai các nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của BCH trung Ương khóa XII
Hội Nghị triên khai các Nghị quyết hội nghị lần thứ 6,BCH trung ương khóa XII
a mi1
Đồng chí Trần Văn Mi Bí thư đảng ủy, GĐ Sở Tài chính triển khai các nghị quyết 

Đồng chí quán triệt  đến các Đảng viên của Sở các nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XII, thời gian học tập  dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày, với sự tham dự của tất cả cán bộ, Đảng viên của Sở.
           Bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.
           Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết về "tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
           Nghị quyết về "tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết về "công tác dân số trong tình hình mới".
          Đồng chí yêu cầu các cán bộ, Đảng viên "tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề".

          Không những thế, còn "đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống".

          
sang (2)
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây