SỞ TÀI CHÍNH

http://stc.binhphuoc.gov.vn


Bộ Tài chính chú trọng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế thu ngân sách nhà nước (NSNN) 11 tháng năm 2018 đạt 1.222,7 nghìn tỷ đồng, bằng 92,7% dự toán năm, bằng 90% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, các công tác như quản lý thị trường tài chính, dịch vụ tài chính, quản lý giá, hợp tác quốc tế, tài chính đối ngoại… tiếp tục được Bộ Tài chính chú trọng triển khai trong những tháng cuối năm.

Nhiều tiến bộ trong công tác quản lý thu nội địa

Trong tháng 11, tổng thu cân đối NSNN thực hiện ước đạt 93,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng đạt 1.222,7 nghìn tỷ đồng, bằng 92,7% dự toán năm, bằng 90% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 11 ước đạt 70 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng đạt 975,4 nghìn tỷ đồng, bằng 88,7% dự toán, tăng 15,3% so cùng kỳ năm 2017. Không kể các khoản như thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước, thu hồi vốn NSNN đầu tư tại các tổ chức kinh tế và thu chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước thì số thu nội địa còn lại ước đạt 742,9 nghìn tỷ đồng, bằng 85,6% dự toán năm, tăng khoảng 13% so cùng kỳ năm 2017 (cùng kỳ năm 2017 đạt 83,5% dự toán năm, tăng 9,6%).

Ước đến hết tháng 11/2018, có 48/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 92%) và hầu hết các địa phương thu đạt cao hơn so cùng kỳ năm 2017.

Công tác quản lý thu nội địa 11 tháng đầu năm đã đạt nhiều tiến bộ. Tính đến ngày 26/11/2018, cơ quan Thuế đã thực hiện gần 78,6 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp và kiểm tra trên 424,96 nghìn hồ sơ tại trụ sở cơ quan Thuế, kiến nghị xử lý thu vào NSNN gần 15,4 nghìn tỷ đồng (số đã nộp vào NSNN 10,2 nghìn tỷ đồng); Chống chuyển giá, giảm lỗ trên 25,1 nghìn tỷ đồng; Thu hồi được 28,1 nghìn tỷ đồng nợ thuế. Trong tháng 12/2018, cơ quan Thuế các cấp tiếp tục triển khai quyết liệt công tác thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu đưa tổng số nợ thuế đến thời điểm 31/12/2018 không vượt quá 5% tổng thu NSNN như mục tiêu đề ra.

Tính đến ngày 15/11/2018, cơ quan Hải quan đã thực hiện 6,5 nghìn cuộc kiểm tra sau thông quan, xử lý thu vào ngân sách 2.000 tỷ đồng; Đôn đốc, xử lý thu hồi 1.333 tỷ đồng nợ thuế; Phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 15,5 nghìn vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan, xử lý tăng thu cho ngân sách 306 tỷ đồng; Cơ quan Hải quan đã khởi tố 62 vụ và chuyển các cơ quan khởi tố 99 vụ.

Thu từ dầu thô thực hiện tháng 11 ước đạt 6,2 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 11 tháng đạt 57,9 nghìn tỷ đồng, bằng 161,4% dự toán năm, tăng 41,1% so cùng kỳ năm 2017. Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: Thực hiện tháng 11 ước đạt 28,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 11 tháng đạt 283,5 nghìn tỷ đồng, bằng 100,2% dự toán năm, tăng 8,3% so cùng kỳ năm 2017. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (98,2 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN đạt 185,2 nghìn tỷ đồng, bằng 103,5% dự toán năm, tăng 7,6% so cùng kỳ năm 2017.

Tổng chi NSNN tháng 11 ước đạt 105,7 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi NSNN 11 tháng đạt 1.210,6 nghìn tỷ đồng, bằng 79,5% dự toán năm, tăng 7,8% so cùng kỳ năm 2017, trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt 239,6 nghìn tỷ đồng, đạt xấp xỉ 60% dự toán năm, tăng 6,7%; Chi trả nợ lãi đạt 98,1 nghìn tỷ đồng, bằng 87,2% dự toán năm, tăng 13,4%, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nợ đến hạn theo cam kết; Chi thường xuyên đạt 841,7 nghìn tỷ đồng, bằng 89,5% dự toán năm, tăng 4,3%, theo đúng dự toán và tiến độ thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Tính đến hết ngày 30/11/2018, lũy kế chi thường xuyên đã thực hiện kiểm soát qua hệ thống Kho bạc Nhà nước đạt 76,6% dự toán. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện ước khoảng 14.105 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 35,2 tỷ đồng.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Đến ngày 26/11/2018 đã thực hiện phát hành 148,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đáp ứng đủ nguồn để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách trung ương theo dự toán.

Đẩy mạnh công tác xây dựng cơ chế, chính sách, tăng cường các nhiệm vụ trọng tâm

Bên cạnh công tác điều hành, quản lý thu, chi NSNN, Bộ Tài chính cũng nỗ lực và chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm khác, đưa ra nhiều giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN năm 2018.

Trong công tác quản lý tài sản công, Bộ Tài chính đã đôn đốc các địa phương báo cáo về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án xây dựng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn địa phương làm cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính cũng đã hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nội dung liên quan đến xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo Luật Quản lý tài sản công; Phê duyệt, điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đối với các cơ sở nhà, đất của các đơn vị thuộc quyền quản lý của nhà nước.

Công tác hội nhập và hợp tác tài chính tục được Bộ Tài chính chú trọng. Trong tháng 11, hoạt động hợp tác quốc tế đáng chú ý nhất là hoạt động của đoàn công tác Bộ Tài chính do Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 25-30/11/2018. Tại đây, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Lưu Côn và có các buổi làm việc với Tổng cục Hải quan, Ủy ban Giám quản Chứng khoán (CSRC) và Uỷ ban giám sát và quản lý tài sản nhà nước (SASAC) của Trung Quốc. Qua đó, tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam – Trung Quốc trong lĩnh vực tài chính. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng tích cực thực hiện rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý phát triển thị trường tài chính (chứng khoán, bảo hiểm), quản lý giá…

Từ nay đến hết năm 2018, Bộ Tài chính sẽ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 13 Đề án và 24 Thông tư. Đối với công tác quản lý, điều hành thu, chi NSNN, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tổ chức các giải pháp thu NSNN nhằm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ NSNN năm 2018. Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan phối hợp với các cơ quan có liên quan của địa phương tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá. Báo cáo phân tích dự báo thu định kỳ các tháng cuối năm và cả năm 2018; Triển khai đầy đủ các biện pháp quản lý thuế để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2018.

Kho bạc Nhà nước tiếp tục thực hiện tổng hợp báo cáo tình hình kiểm soát chi NSNN định kỳ theo quy định; Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giao kế hoạch vốn và tiến độ giải ngân vốn đầu tư, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng ở mức cao nhất.

Bộ Tài chính cho biết, Bộ cũng sẽ ban hành Chỉ thị chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, tiếp tục bám sát, thực hiện quyết liệt các chỉ đạo, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia trong công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại…

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây