SỞ TÀI CHÍNH

http://stc.binhphuoc.gov.vn


Bộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2610/QĐ-BTC về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Theo đó, Quyết định công bố công khai về cân đối ngân sách nhà nước năm 2018; cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2018; dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2018; dự toán chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách trung ương và chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2018...

Đối với nội dung cân đối ngân sách nhà nước năm 2018 được quy định như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1,319,200

1

Thu nội địa

1,099,300

2

Thu từ dầu thô

35,900

3

Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

179,000

4

Thu viện trợ

5,000

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1,523,200

 

Trong đó:

 

1

Chi đầu tư phát triển

399,700

2

Chi trả nợ lãi

112,518

3

Chi viện trợ

1,300

4

Chi thường xuyên

940,748

5

Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế (1)

35,767

6

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

100

7

Dự phòng ngân sách nhà nước

32,097

C

BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

204,000

 

(Tỷ lệ bội chi so GDP)

3.7%

1

Bội chi ngân sách trung ương

195,000

2

Bội chi ngân sách địa phương (2)

9,000

D

CHI TRẢ NỢ GỐC

159,744

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NSNN

363,284

 

Đối với cân đối nguồn, thu, chi dự toán ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2018 được quy định:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

 

I

Tổng nguồn thu ngân sách trung ương

753,404

1

Thu thuế, phí và các khoản thu khác

748,404

2

Thu từ nguồn viện trợ

5,000

II

Tổng chi ngân sách trung ương

948,404

1

Chi ngân sách trung ương theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách địa phương)

627,253

2

Chi bổ sung cho ngân sách địa phương

321,151

 

- Chi bổ sung cân đối

198,699

 

- Chi bổ sung có mục tiêu (1)

122,452

III

Bội chi ngân sách trung ương

195,000

B

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

 

I

Tổng nguồn thu ngân sách địa phương

886,947

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

565,796

2

Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

321,151

 

- Thu bổ sung cân đối

198,699

 

- Thu bổ sung có mục tiêu (1)

122,452

II

Tổng chi ngân sách địa phương

895,947

1

Chi cân đối ngân sách địa phương theo phân cấp (không kể từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương)

773,495

2

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương (1)

122,452

III

Bội chi ngân sách địa phương

9,000

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây