SỞ TÀI CHÍNH

http://stc.binhphuoc.gov.vn


“Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác tham mưu về giá của Bộ Tài chính”

Đó là lời chia sẻ của Thứ trưởng Trần Văn Hiếu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) ngày 8/01/2019. Tại Hội nghị, Thứ trưởng vui mừng cho biết “Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác tham mưu về giá của Bộ Tài chính. Đội ngũ làm công tác giá đã trưởng thành trên nhiều mặt, đặc biệt là công tác phân tích, dự báo về giá khá chính xác theo từng tháng, từng quý nên lạm phát đã được kiểm soát tốt trong suốt năm 2018. Trong năm 2019, chúng ta cần tiếp tục phát huy sức mạnh của mình trong công tác phân tích dự báo, Cục Quản lý giá phải là nòng cốt trong tổ giúp việc của Ban chỉ đạo điều hành Quốc gia về giá nên cần phối hợp tốt với các Bộ ngành liên quan để kiểm soát chỉ số giá (CPI) năm 2019 theo đúng mục tiêu mà Quốc hội đề ra”.
“Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác tham mưu về giá của Bộ Tài chính”

5 năm kiểm soát lạm phát thành công

Tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Văn Truyền cho biết, trong năm 2018, tiếp nối thành công của công tác tham mưu về quản lý, điều hành và bình ổn thị trường, giá cả trong suốt 4 năm qua, trước những diễn biến không mấy thuận lợi của tình hình giá cả thế giới, ngay từ những ngày đầu năm 2018, Cục Quản lý giá đã cẩn trọng theo dõi, bám sát các diễn biến của thị trường, đà tăng giá của các hàng thiết yếu trên thế giới và trong nước để từng bước phân tích, dự báo, phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành để đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý tới biến động CPI. Qua đó, đã góp phần kiểm soát tốc độ tăng CPI những tháng đầu năm biến động sát với kịch bản dự báo và tạo dư địa cho việc điều chỉnh giá những tháng còn lại năm 2018.

151233

Thứ trưởng Trần Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trên cơ sở tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình giá cả thị trường đã xây dựng báo cáo và các kịch bản điều hành trình Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo điều hành giá, trong vai trò thường trực Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo điều hành giá, Cục đã chủ trì tổ chức họp Nhóm giúp việc và tham mưu trình Bộ báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo với các thành viên của Ban Chỉ đạo. Trên cơ sở báo cáo của Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng – Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá đã chỉ đạo một số nhiệm vụ điều hành giá các mặt hàng cụ thể đối với các Bộ, ngành, địa phương; đồng thời chủ động trong công tác quản lý, bình ổn giá thị trường, điều hành giá từng bước theo lộ trình mặt hàng nhà nước định giá, điều hành giá, góp phần kiểm soát lạm phát năm 2018 đạt mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra (Thông báo số 259/TB-BCĐĐHG ngày 30/3/2018, Thông báo số 403/TB-BCĐĐHG ngày 22/6/2018, Thông báo số 489/TB- BCĐĐHG ngày 27/7/2018, Thông báo số 717/TB-BCĐĐHG ngày 17/10/2018). Một số mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, than, dịch vụ khám chữa bệnh, thóc gạo, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công Nhà nước đặt hàng... được điều hành theo đúng nguyên tắc của từng mặt hàng.

151233 01

Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Văn Truyền

Năm 2018, công tác quản lý giá đã có sự phối hợp điều hành chặt chẽ, chủ động giữa các Bộ, ngành và cơ quan quản lý vĩ mô thông qua Ban Chỉ đạo điều hành giá, Tổ công tác vĩ mô, Tổ điều hành thị trường trong nước... Theo đó, đã từng bước tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí vào giá dịch vụ công (khám bệnh, chữa bệnh, học phí...), không gây ra xáo trộn lớn về mặt bằng giá. Đồng thời, đã tiếp tục điều hành giá các mặt hàng quan trọng thiết yếu (xăng dầu, điện, than, nước sạch, thuốc chữa bệnh, dịch vụ y tế, giáo dục, lúa gạo, phân bón, thức ăn chăn nuôi, xi măng, thép, LPG...) theo cơ chế giá thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo quy định tại Luật giá và các Luật liên quan. Đồng thời, đã tăng cường công tác công khai, minh bạch trong điều hành giá các mặt hàng này, nhờ đó đã tạo được sự đồng thuận, giám sát từ phía xã hội; góp phần thực hiện mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ ở mức dưới 4%. (Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2018 so với năm 2017 tăng 3,54%).

Bước đầu triển khai được kho dữ liệu quốc gia về giá

Một nhiệm vụ trọng tâm không thể thiếu chính là công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá. Trong năm 2018, công tác này đã được tiến hành thường xuyên, liên tục, trong đó chú trọng đến các lĩnh vực như: triển khai thực hiện công tác quản lý và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Triển khai tổ chức các đoàn công tác kiểm tra theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chấp hành pháp luật về giá năm 2018 trong các lĩnh vực: Tư liệu sản xuất, Công nghiệp tiêu dùng, Nông lâm thủy sản và thẩm định giá. Qua đó đã phát hiện và kịp thời xử lý, chấn chỉnh hành vi vi phạm pháp luật về giá; giúp đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; phát hiện các vướng mắc để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Qua kiểm tra, nhìn chung các doanh nghiệp, đơn vị cơ bản đã chấp hành quy định của pháp luật về kê khai giá, niêm yết giá; Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn còn một số thiếu sót như kê khai, niêm yết thiếu sản phẩm, sử dụng quỹ bình ổn giá chưa đúng quy định, bán thấp hơn giá tối thiểu, giá cao hơn giá kê khai. Đoàn kiểm tra đã phát hiện, hướng dẫn nhắc nhở và xử lý kịp thời.

Trong năm 2018, công tác quản lý Nhà nước về thẩm định giá tiếp tục được tăng cường trên mọi mặt như: giám sát, kiểm tra điều kiện và hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức; tổ chức thi cấp thẻ thẩm định viên về giá; tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thẩm định giá... Tổ chức thi cấp Thẻ thẩm định viên về giá cho các cá nhân có nhu cầu. Theo đó, kỳ thi lần thứ XIII năm 2018 đã được tổ chức thành công, nghiêm túc, an toàn và hiện đang tổng hợp, rà soát để trình Bộ ban hành Quyết định về cấp thẻ thẩm định viên về giá cho thí sinh đủ điều kiện cấp thẻ tại kỳ thi thẩm định viên về giá năm 2018.

151233 02

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2018, Cục đã triển khai và hoàn thành nhiệm vụ soạn thảo trình Bộ trình Chính phủ ban hành hoặc trình Bộ ban hành theo thẩm quyền 10 văn bản, nhất là các văn bản thuộc nhóm quy định chi tiết thi hành các Luật. Trong quá trình xây dựng các Nghị định, Thông tư, Cục thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật liên quan tới ngành, lĩnh vực của mình, đồng thời, tiến hành rà soát các nội dung tham gia để hạn chế tối đa việc phát sinh thủ tục hành chính khi ban hành Nghị định, Thông tư. Thường xuyên rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính do Cục Quản lý giá chủ trì xây dựng theo quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 của Chính phủ về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện từng bước dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 đối với hồ sơ đăng ký dự thi thẩm định viên về giá và cung cấp dịch vụ công trực tuyến về việc tiếp nhận đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và đăng ký giá, kê khai giá theo Nghị quyết số 36a/2015/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ.

Đặc biệt, Cục Quản lý giá đã phối hợp với Cục Tin học xây dựng xong đề án dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 1. Do đó, hàng tháng đều có báo cáo dự báo, phân tích CPI cho các tháng kế tiếp và CPI năm và đề xuất các tác động điều hành giá. Từ đó giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước quyết định các chủ trương, định hướng quản lý, điều hành giá; biện pháp điều hành giá, bình ổn giá đối với các hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ trong từng thời kỳ...

Mục tiêu điều hành giá năm 2019

Năm 2019, còn tiềm ẩn khả năng lạm phát tăng cao do tác động theo độ trễ của những chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh cũng như việc tiếp tục thực hiện lộ trình thị trường đối với giá dịch sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều biến động cũng tác động tới nền kinh tế trong nước. Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trong đó đề ra chỉ tiêu tăng trưởng GDP ở mức 6,6-6,8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4%. Để thực hiện được chỉ tiêu mà Quốc hội đề ra, trong năm 2019, Cục Quản lý giá tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và có hiệu quả công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá theo cơ chế thị trường để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội và Chính phủ và các văn bản chỉ đạo có liên quan đề ra, đồng thời thực hiện lộ trình thị trường đối với các dịch vụ công và các hàng hóa quan trọng thiết yếu, trong đó: Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật về giá; Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo điều hành giá để Ban Chỉ đạo điều hành giá nghiên cứu, giúp Thủ tướng Chính phủ quyết định các chủ trương, định hướng quản lý, điều hành giá; biện pháp điều hành giá, bình ổn giá đối với các hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ trong năm 2019.

151233 03

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Lê Văn Thời

Chia sẻ về việc phối hợp trong công tác với Cục Quản lý giá, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Lê Văn Thời cho rằng, công tác thẩm định của Cục Quản lý giá rất sát với thực tiễn nên việc phối hợp thẩm định giá mua hàng dự trữ đã được tiến hành rất nhanh gọn, kịp thời. Trong năm 2019, mong Cục Quản lý giá tiếp tục phối hợp tốt với Tổng cục Dự trữ Nhà nước để lượng hàng dự trữ mua được đúng giá, đúng chất lượng quy chuẩn.

151233 04

Phó Cục trưởng Cục Tin học Võ Anh Trung

Còn ông Võ Anh Trung – Phó Cục trưởng Cục Tin học cho biết, trong năm 2018, cục Tin học đã phối hợp tốt với Cục Quản lý giá về việc xây dựng xong đề án dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 1, đã triển khai kết nối, liên thông dữ liệu quốc gia giữa cơ quan quản lý nhà nước về giá với 20 Sở Tài chính các tỉnh thành phố, 10 doanh nghiệp thẩm định giá; đồng bộ chuyển dữ liệu từ Cục Quản lý Công sản, Tổng cục thuế, Tổng cục hải quan, sang hệ thống CSDL quốc gia về giá. Tiến hành tập huấn sử dụng hệ thống, triển khai cho các đối tượng trong phạm vi (cán bộ, công chức Cục Quản lý giá, 20 Sở Tài chính, 10 doanh nghiệp thẩm định giá, Tổng cục thuế, Tổng cục hải quan). Đặc biệt kho dữ liệu liên tục được cập nhật mới từ nhiều đơn vị trên phạm vi cả nước, nên dữ liệu mang tính đại diện và hình thành được các chuỗi dữ liệu liên tục, đa dạng giúp cho việc so sánh, đánh giá, phân tích dữ liệu đạt hiệu quả cao. Đồng thời phần mềm CSDL quốc gia về giá giai đoạn 1 đã cung cấp nhiều tính năng khai thác dữ liệu đa chiều với nhiều cách thể hiện dữ liệu nên thích hợp cho nhiều mục đích khai thác dữ liệu khác nhau. Do đó, hàng tháng đều có báo cáo dự báo, phân tích CPI cho các tháng kế tiếp và CPI năm và đề xuất các tác động điều hành giá. Từ đó giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước quyết định các chủ trương, định hướng quản lý, điều hành giá; biện pháp điều hành giá, bình ổn giá đối với các hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ trong từng thời kỳ... Trong năm 2019, Cục Tin học và Thống kê tài chính và các đơn vị liên quan báo cáo Bộ báo cáo kết quả đạt được của dự án “Xây dựng CSDL quốc gia về giá giai đoạn 1” và triển khai khảo sát phục vụ xây dựng chủ trương dự án “Xây dựng CSDL quốc gia về giá giai đoạn 2”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu bày tỏ sự tin tưởng vào đội ngũ làm công tác giá trong việc phân tích, dự báo, xây dựng dữ liệu quốc gia về giá... Thứ trưởng cho biết “Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác tham mưu về giá của Bộ Tài chính. Đội ngũ làm công tác giá đã trưởng thành trên nhiều mặt, đặc biệt là công tác phân tích, dự báo về giá khá chính xác theo từng tháng, từng quý nên lạm phát đã được kiểm soát tốt trong suốt năm 2018. Trong năm 2019, chúng ta cần tiếp tục phát huy sức mạnh của công tác phân tích dự báo, Cục Quản lý giá phải là nòng cốt trong tổ giúp việc của Ban chỉ đạo điều hành Quốc gia về giá nên cần phối hợp tốt với các Bộ ngành liên quan để kiểm soát chỉ số giá (CPI) năm 2019 theo đúng mục tiêu mà Quốc hội đề ra. Bên cạnh đó, tiếp tục đánh giá lại 5 năm thực hiện Luật giá. Thí nghiệm, tập huấn nghiêm các công ty thẩm định giá, cần rà soát lại các tiêu chuẩn thẩm định giá để yêu cầu các công ty chấn chỉnh hoạt động của mình theo đúng quy định của pháp luật”.

151233 05

Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Anh Tuấn

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Anh Tuấn đã bày tỏ lời cảm ơn tới sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị trong Bộ. Năm 2019, Cục Quản lý giá sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy những điểm mạnh của đơn vị và phối hợp tốt với các Bộ, Ngành liên quan để hoàn thành nhiệm vụ mà Quốc hội, Chính phủ đề ra. Ngoài ra, Cục sẽ tăng cường kiểm tra chấn chỉnh hoạt động nghề Thẩm định viên về giá để tầm soát các doanh nghiệp có độ rủi ro cao.

Nhân Hội nghị tổng kết của Cục Quản lý giá, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu và Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Anh Tuấn đã trao tặng bằng khen vinh danh các đơn vị tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giá.

151233 06

Thứ trưởng Trần Văn Hiếu trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

151233 07

Thứ trưởng Trần Văn Hiếu trao danh hiệu Chiến sĩ Thi đua ngành Tài chính

 

151233 08

Cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn trao Bằng khen cho tập thể Lao động xuất sắc

Nguồn tin: www.mof.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây