SỞ TÀI CHÍNH

http://stc.binhphuoc.gov.vn


Trao quyết định bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đối với đồng chí Cao Anh Tuấn

Ngày 21/6, tại Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trao quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Bùi Văn Nam - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và trao quyết định bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đối với đồng chí Cao Anh Tuấn. Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Trần Xuân Hà; Lãnh đạo Tổng cục Thuế và đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

BT.JPG

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chúc mừng Đồng chí Bùi Văn Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/7/2019; Chúc mừng Đồng chí Cao Anh Tuấn được Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính tín nhiệm bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế kể từ ngày 1/7/2019.

Đánh giá về quá trình công tác và cống hiến của đồng chí Bùi Văn Nam, Bộ trưởng cho rằng: “Trong quá trình công tác, đồng chí Bùi Văn Nam luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong 8 năm công tác với vai trò là Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, đồng chí đã nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo, điều hành cơ quan thuế các cấp hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tựu to lớn”

Bộ trưởng khẳng định: Những kết quả mà Tổng cục Thuế đạt được từ khi thành lập đến nay và trong những năm gần đây có sự chung tay góp sức của tập thể cán bộ công chức, viên chức của toàn hệ thống, tập thể lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng cục Thuế qua các thời kỳ và không thể không kể đến vai trò của đồng chí Bùi Văn Nam - với vai trò người đứng đầu của hệ thống thuế từ năm 2011 đến nay.

Bộ trưởng cũng mong muốn tập thể công chức, viên chức hệ thống thuế tiếp tục đoàn kết và phát huy những thành quả đã có để góp phần xây dựng Tổng cục Thuế ngày càng phát triển ổn định vững vàng và luôn xứng đáng với lòng tin của Đảng, Chính phủ, Ban Cán sự và Lãnh đạo Bộ Tài chính.

trao anh Nam.jpg

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao Quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Bùi Văn Nam

Đối với việc bổ nhiệm đồng chí Cao Anh Tuấn làm Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ trưởng cho biết: Nhằm kiện toàn chức danh Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã nghiên cứu, rà soát và thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ và triển khai quy trình bổ nhiệm nhân sự thay thế theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính. Ngày 13/6/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1016/QĐ-BTC về việc bổ nhiệm đồng chí Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế từ ngày 01/7/2019.

“Tôi tin tưởng rằng đồng chí Cao Anh Tuấn sẽ tiếp bước những thành công của các thế hệ lãnh đạo Tổng cục Thuế, phát huy khả năng chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác cùng Tập thể lãnh đạo Tổng cục Thuế, tập thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Thuế tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển ngành Thuế ngày càng vững mạnh”. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho rằng: “Việc kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ lãnh đạo Tổng cục Thuế chính là vinh dự và đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề đối với cá nhân đồng chí Cao Anh Tuấn”.

trao anh tuan.JPG

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao quyết định bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đối với đồng chí Cao Anh Tuấn

Giao nhiệm vụ cho đồng chí Cao Anh Tuấn và tập thể lãnh đạo Tổng cục Thuế, Bộ trưởng yêu cầu ngành Thuế tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ cụ thể:

Một là, xây dựng khối đoàn kết để ổn định và phát triển Tổng cục Thuế, giữ gìn và phát huy truyền thống của ngành, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí.

Hai là, tập trung thực hiện các giải pháp quản lý thu, chống thất thu NSNN để hoàn thành vượt 5% nhiệm vụ thu NSNN năm 2019 đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao là 1.168.100 tỷ đồng, trong đó dầu thô là 44.600 tỷ đồng và thu nội địa là 1.123.500 tỷ đồng.

Ba là, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019 và các chỉ đạo của Bộ; thực hiện các giải pháp nhằm khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bốn là, đẩy mạnh tiến trình thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020 đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt, tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính thuế theo yêu cầu của Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; hiện đại hóa và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại tất cả các khâu trong công tác quản lý thuế.

Năm là, tập trung đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ công chức lãnh đạo; chỉ đạo, thực hiện tốt hơn nữa công tác tổ chức cán bộ, luân phiên, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác và tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng yêu cầu của Đảng, Nhà nước, Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính

Nhận nhiệm vụ mới cùng những tình cảm trao gửi của Bộ trưởng và tập thể lãnh đạo công chức ngành Thuế, đồng chí Cao Anh Tuấn cho biết đây là niềm vinh dự và trách nhiệm to lớn, đòi hỏi bản thân phải tập trung tâm huyết và trí tuệ, phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt trọng trách của mình, xứng đáng với sự tín nhiệm và tin cậy của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài chính và các đồng chí cán bộ chủ chốt ngành Thuế. “Tôi xin tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về những nhiệm vụ cụ thể Bộ giao để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trên cương vị mới, với vai trò là người đứng đầu tôi xin trân trọng học tập và kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các bậc tiền nhiệm, đem hết tâm sức, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết trong Tập thể lãnh đạo Tổng cục, giữ vững nguyên tắc “tập trung dân chủ” gắn liền với trách nhiệm cá nhân trong điều hành, quản lý; thực hiện nghiêm minh kỷ luật hành chính; gương mẫu trong đạo đức, lối sống; công tâm, minh bạch trong hoạt động công vụ; không ngừng hoạt động điều hành, gắn với hiện đại hóa công sở, góp phần cải thiện chất lượng và nâng cao hiệu quả quản lý thuế”, đồng chí Cao Anh Tuấn nói.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

DSC_1632.JPG

Đồng chí Bùi Văn Nam cảm ơn Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo Tổng cục Thuế

và toàn thể cán bộ công chức ngành thuế đã đồng hành, hỗ trợ trong quá trình công tác

DSC_1638.JPG

Đồng chí Cao Anh Tuấn khẳng định tiếp tục kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các bậc tiền nhiệm,

phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể Lãnh đạo Tổng cục cùng toàn ngành Thuế phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao

mr Thang.jpg

Đồng chí Phạm Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) công bố quyết định nghỉ hưu

với đồng chí Bùi Văn Nam và quyết định bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế với đồng chí Cao Anh Tuấn

DSC_1629.JPG

Lễ ký bàn giao nhiệm vụ giữa Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế 2 thời kỳ

DSC_1615.JPG

Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội chúc mừng đồng chí Bùi Văn Nam đã hoàn thành nhiệm vụ và về nghỉ chế độ...

DSC_1616.JPG

...và chúc mừng đồng chí Cao Anh Tuấn với cương vị mới

DSC_1612.JPG

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Lê Văn Thời chúc mừng đồng chí Bùi Văn Nam

 

toan cnah.jpg

Toàn cảnh buổi lễ

 

Nguồn tin: www.mof.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây