SỞ TÀI CHÍNH

http://stc.binhphuoc.gov.vn


Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

Từ ngày 29/11 đến sáng ngày 30/11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.
Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng
       Tại điểm cầu Bình Phước (hội trường tỉnh), trên 400 cán bộ chủ chốt của tỉnh là các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng, phó các ban, sở, ngành, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan đã tham dự hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị cũng được kết nối điểm cầu đến UBND các huyện, thị xã với sự tham dự của các đồng chí là cán bộ chủ chốt của huyện, thị ủy; các đồng chí nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sinh sống trên địa bàn huyện, thị.
      Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội nghị được tổ chức nhằm giúp cấp ủy đảng các cấp chỉ đạo xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện để đưa nghị quyết vào cuộc sống; đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.
     Qua hội nghị này, các cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, đặc biệt những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Các cấp ủy đảng xác định nội dung học tập, quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng, từng cấp. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên. Do đó, việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết phải thiết thực, hiệu quả, không qua loa, hình thức; kết hợp nghe giới thiệu trên hội trường với thảo luận, tự đọc, tự nghiên cứu là chính; chú ý công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt các văn kiện cũng như việc tổ chức thực hiện.
       Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Trong đó có 4 nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Tại hội nghị lần này, các đại biểu được nghe các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, những người trực tiếp chỉ đạo quá trình chuẩn bị xây dựng các đề án trình Hội nghị Trung ương 6, khóa XII giới thiệu, quán triệt nội dung các nghị quyết nêu trên.
                                                                                     Theo CTTĐT Bình Phước.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây