SỞ TÀI CHÍNH

http://stc.binhphuoc.gov.vn


Kết quả bước đầu trong kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai

Sáng 04/10, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết thí điểm và triển khai mở rộng kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa.
Kết quả bước đầu trong kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm giai đoạn thực hiện thí điểm, nhận diện rõ những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, chia sẻ những bài học kinh nghiệm của các tỉnh thành công và đề ra giải pháp để tiếp tục triển khai rộng mô hình một cửa liên thông điện tử trên phạm vi toàn quốc; cũng như tiếp tục mở rộng phạm vi liên thông điện tử đối với hồ sơ về đăng ký đất đai của tổ chức, doanh nghiệp.

Tạo sự chuyển biến về chất trong cải cách thủ tục hành chính

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh và sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp, từ năm 2015, Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp triển khai thực hiện kết nối điện tử liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai với các thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất của hộ gia đình và cá nhân.

141778

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu tại Hội nghị

Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo hai cơ quan Tổng cục Thuế và Tổng cục Quản lý đất đai thí điểm việc trao đổi thông tin theo hình thức điện tử đối với các hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình tại 8 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Bình Dương, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, Trà Vinh). Trên thực tế, đã có nhiều tỉnh, thành phố nữa đã và đang chuẩn bị triển khai mô hình điện tử liên thông này.

Khi áp dụng mô hình “một cửa liên thông điện tử”, hồ sơ đăng ký đất đai của người dân sẽ được cơ quan Đăng ký đất đai điện tử hoá thành cơ sở dữ liệu và chuyển sang cơ quan thuế qua kênh trao đổi thông tin điện tử giữa hai ngành. Cơ quan thuế cũng trả kết quả thông báo nghĩa vụ tài chính cho người dân sang cơ quan đăng ký đất đai qua phương thức điện tử. Mọi thông tin trao đổi về hoàn thiện, điều chỉnh hồ sơ, hoàn thành nghĩa vụ tài chính giữa hai cơ quan đều được thực hiện qua đường truyền dữ liệu và làm căn cứ để cơ quan đăng ký đất đai cấp quyền sử dụng cho người dân; cơ quan thuế thực hiện đôn đốc thu nộp tiền vào ngân sách nhà nước. “Áp dụng mô hình này, thông tin trao đổi giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế nhanh chóng, chính xác, giảm được thời gian xác định nghĩa vụ tài chính và trả kết quả từ 5 ngày làm việc trước đây xuống còn 3 ngày làm việc, nhận được sự đánh giá cao của người dân”, Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh.

Cũng theo Thứ trưởng, tại Báo cáo số 8974/BC-VPCP về thực trạng triển khai Chính Phủ điện tử và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính Phủ điện tử hướng tới Chính Phủ số, nền kinh tế số, xã hội số giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025 đã đánh giá “một số cơ sở dữ liệu quốc gia nền tảng xây dựng Chính phủ điện tử như đất đai, tài chính còn chậm triển khai dẫn đến việc chia sẻ, dùng chung các hệ thống thông tin chưa được thực hiện”. Theo đó, mục tiêu 2021-2025 phải hoàn thành triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương với các mục tiêu hết sức cụ thể như: tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong tổng số hồ sơ đạt ít nhất 50% trở lên; 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; ...

“Tại Hội nghị, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các tỉnh đã triển khai thí điểm, nhất là những đề xuất kiến nghị hoàn thiện cơ chế, thể chế thuộc phạm vi quản lý của mình, Bộ Tài chính và Tài nguyên Môi trường sẽ phối hợp để có giải pháp hoàn thiện mô hình “một cửa liên thông điện tử” và có kế hoạch triển khai trên phạm vi toàn quốc; từng bước hình thành cơ sở dữ liệu đất đai điện tử của Chính Phủ”, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết.

141778 01

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo về công tác triển khai thí điểm trong 3 năm qua, ông Nguyễn Đại Trí – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, việc thực hiện triển khai kết nối trao đổi thông tin điện tử giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất của cá nhân đã đạt được một số kết quả tích cực, cụ thể:

Tại cơ quan đăng ký đất đai số hoá và lưu trữ đầy đủ hồ sơ về đất đai, cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ của người sử dụng đất ngay từ khâu tiếp nhận nhằm hạn chế tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần tránh được gây phiền hà cho người dân.

Tại cơ quan thuế, mọi thông tin do cơ quan đăng ký đất đai đã kiểm tra, đã xác định và xác nhận là cơ sở để cơ quan thuế thực hiện nhiệm vụ xác định nghĩa vụ tài chính, có sự kiểm tra, kết nối các nghĩa vụ tài chính có liên quan đến thửa đất đang làm thủ tục chuyển quyền của người chuyển quyền (người bán, cho tặng...); tăng hiệu quả công tác đôn đốc thu nợ thuế và xử lý vi phạm về thuế.

Việc trao đổi thông tin điện tử nhanh chóng, theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ giữa hai bên; trao đổi hoàn chỉnh, sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoàn toàn bằng phương thức điện tử rút ngắn thời gian và minh bạch trách nhiệm của mỗi cơ quan trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người sử dụng đất.

Để chuẩn bị sẵn sàng cho kết nối liên thông giữa hai cơ quan, về phía cơ quan thuế đã triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố phần mềm ứng dụng quản lý nhà đất, là ứng dụng quản lý thuế đối với các nghĩa vụ tài chính về đất trong nội bộ ngành thuế. Các thông tin chuyển từ cơ quan đăng ký đất đai sang cơ quan thuế được xử lý, lưu trữ trong phần mềm này theo quy trình nghiệp vụ do Tổng cục Thuế ban hành thống nhất trong phạm vi toàn quốc.

Ông Nguyễn Đại Trí cũng cho biết về một số kết quả đạt được tại 8 tỉnh, thành phố đã triển khai thí điểm: Đã hoàn thành việc triển khai trên toàn địa bàn với tỷ lệ hồ sơ đăng ký đất đai được tiếp nhận và giải quyết bằng phương thức trao đổi thông tin điện tử liên thông rất cao như: Bình Dương 9/9 địa bàn cấp huyện với tổng số hồ sơ trao đổi theo hình thức điện tử là 65,3% và 82,95% trong số đó được trả kết quả điện tử (do một số hồ sơ có tính phức tạp nhận điện tử nhưng trả kết quả bằng giấy); Đà Nẵng 7/8 địa bàn cấp huyện với tổng số hồ sơ trao đổi theo hình thức điện tử là 85,61% và 98,40% trong số đó được trả kết quả điện tử; Trà Vinh 9/9 địa bàn cấp huyện với tổng số hồ sơ trao đổi theo hình thức điện tử là 74,43 % và 99,95% trong số đó được trả kết quả điện tử; Vĩnh Long 8/8 địa bàn cấp huyện với tổng số hồ sơ trao đổi theo hình thức điện tử là 89,5% và 99,7% trong số đó được trả kết quả điện tử.

141778 02

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Đại Trí trình bày báo cáo tại Hội nghị

Một số tỉnh, thành phố đã triển khai nhưng mức độ triển khai còn chưa cao như: TP. Hồ Chí Minh 10/24 địa bàn cấp huyện; Bà Rịa Vũng Tàu 5/8 địa bàn cấp huyện; Hải Phòng đã thực hiện các công việc triển khai nhưng docác Văn phòng đăng ký đất đai chưa được trang bị đầy đủ trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai, chưa được trang bị chữ kỹ số do đó, việc liên thông điện tử vẫn chưa được thực hiện.

Ông Nguyễn Đại Trí đánh giá, riêng địa bàn Hà Nội, mặc dù đã triển khai cả 30/30 địa bàn cấp huyện, tuy nhiên, việc trao đổi thông tin điện tử giữa hai cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế ở hình thức gửi file scan hồ sơ, phiếu chuyển qua hệ thống thư điện tử thay cho việc chuyển hồ sơ giấy, chưa sử dụng việc kết nối trao đổi trực tiếp bằng ứng dụng, vì vậy hiệu quả liên thông còn khá hạn chế. Đến tháng 8/2018, việc liên thông điện tử đã triển khai tại Quận Thanh Xuân, đến nay đã thực hiện được đối với 50 hồ sơ. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp các khó khăn do có một số vướng mắc khi triển khai ứng dụng của Tài nguyên và Môi trường kết nối với ứng dụng QLTB-TB. Với chỉ đạo của UBND Thành phố, sự hỗ trợ của Tổng cục Quản lý đất đai và Tổng cục Thuế , Hà Nội sẽ đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai cho tất cả các quận/huyện còn lại của thành phố.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế và Tổng cục Quản lý đất đai cũng đã hỗ trợ Bến Tre triển khai mô hình liên thông điện tử và đã triển khai thành công trong tháng 6/2018, với 9/9 quận huyện, trong 2 tháng 7/2018, 8/2018 đã thực hiện luân chuyển điện tử 10.836 hồ sơ trên tổng số hồ sơ luân chuyển là 11.805 hồ sơ, với tỷ lệ hồ sơ đạt 91,97%.

Hiện nay, đã có thêm một số tỉnh, thành phố đề nghị được Tổng cục Thuế và Tổng cục Đất đai hỗ trợ triển khai mô hình kết nối liên thông điện tử này như: Đồng Tháp, Long An, An Giang, Bình Thuận; Đồng Nai, Lâm Đồng, Huế, Cà Mau, Đắk Lắk, Tiền Giang, Phú Yên.

Từ những kết quả nêu trên và phản ánh của các địa phương đã triển khai tốt, có thể thấy hiệu quả của việc triển khai kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai mang lại là rất khả quan.

“Đối với người dân, thời gian giải quyết hồ sơ giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc. Đối với công tác quản lý nhà nước, thay đổi căn bản quy trình, nghiệp vụ trao đổi thông tin khi xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai; Nâng cao hiệu suất, hiệu quả công tác về giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người sử dụng đất; Hỗ trợ, tạo thuận lợi cho cán bộ xử lý hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính về đất đai cho người sử dụng đất. Đối với xã hội, tạo được hình ảnh cơ quan nhà nước minh bạch, thân thiện, phục vụ, đổi mới”, ông Trí nhấn mạnh.

Giải pháp nhằm triển khai mở rộng mô hình

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa cho rằng, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai nói chung, công tác đăng ký đất đai và hệ thống thông tin đất đai đã ngày một hiệu quả, bước đầu đã kết nối và chia sẻ thông tin với ngành thuế, góp phần quản lý đất đai tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đáp ứng tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong thực tế 3 năm triển khai thí điểm, cũng còn có các thuận lợi, khó khăn, thách thức cần tháo gỡ. Do đó, để công tác kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai ngày càng đạt được kết quả tốt hơn, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa kiến nghị Chính phủ điều chỉnh các cơ chế chính sách liên quan đến bố trí kinh phí cho hệ thống cơ quan Đăng ký đất đai hoạt động đúng theo yêu cầu nhiệm vụ như đề xuất của Tổng cục Quản lý đất đai. Giao Tổng cục Thuế tiếp tục phối hợp Tổng cục Quản lý đất đai nghiên cứu xây dựng hệ thống trao đổi thông tin để đảm bảo cả 2 cơ quan đều nắm được tình hình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai khi xác định nghĩa vụ tài chính. Kiến nghị sửa đổi các quy định để từng bước xác định được cụ thể số liệu nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp… góp phần làm tăng nguồn thu cho ngân sách đồng thời làm cơ sở kiến nghị Chính phủ điều chỉnh các cơ chế chính sách liên quan đến bố trí kinh phí; Cung cấp thông số, cấu hình, tài khoản và thống nhất với Tổng cục quản lý đất đai về các giải pháp cho việc kết nối; đồng thời phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cả 2 ngành.

141778 03

Toàn cảnh Hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa giao Tổng cục Quản lý đất đai là đơn vị đầu mối trong trao đổi, phối hợp với Tổng cục Thuế chỉ đạo, giám sát, vận hành hệ thống đảm bảo cho việc kết nối liên thông hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước và thực hiện tốt nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời tiếp tục phối hợp với Tổng cục Thuế thực hiện rà soát và kiến nghị sửa đổi các quy định về liên thông, kết nối điện tử trong thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng với các thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai (kể cả tổ chức và hộ gia đình, cá nhân). Hai Tổng cục chủ động sửa đổi quy chế phối hợp mẫu giữa cơ quan quản lý nhà nước về đất đai và cơ quan quản lý nhà nước về thuế để đảm bảo các thủ tục hành chính ngày càng được kiểm soát chặt chẽ và cải cách theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, cắt giảm chi phí, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng chữ ký số để đảm bảo tính pháp lý trong quá trình trao đổi thông tin.

Đối với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị căn cứ điều kiện thực tế địa phương, xây dựng và ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất theo hướng dẫn tại Thông tư số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016; Quan tâm đầu tư trụ sở làm việc và kho lưu trữ tài liệu cho Văn phòng đăng ký đất đai; Phê duyệt kế hoạch và bố trí kinh phí đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh để đảm bảo vận hành hiệu quả hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai. Trường hợp chưa được đầu tư thì cho phép thực hiện triển khai hình thức thuê doanh nghiệp CNTT thực hiện dịch vụ cho thuê từng phần hoặc thuê trọn gói, bao gồm: phần cứng, phần mềm, đường truyền, giải pháp... theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP để đảm bảo khẩn trương triển khai các giải pháp kết nối trao đổi thông tin với cơ quan Thuế; Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát để đảm bảo phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan trong thực hiện thủ tục hành chính; Ban hành thống nhất và niêm yết rõ ràng tại các cơ quan tiếp nhận hồ sơ về danh mục giấy tờ chứng minh của các trường hợp miễn giảm nghĩa vụ tài chính, quy định cụ thể thời gian thực hiện xác định các khoản giảm trừ.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường cần xây dựng kế hoạch và trình UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư trang thiết bị, chữ ký số, đường truyền, cài đặt, đào tạo vận hành phần mềm liên thông thuế và bảo trì khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình thực hiện; Chỉ đạo cụ thể Văn phòng Đăng ký đất đai và thường xuyên theo dõi giám sát quá trình triển khai kết nối trao đổi thông tin theo hình thức điện tử, kịp thời báo cáo và đưa ra giải pháp hỗ trợ các cơ quan trực tiếp triển khai tránh tình trạng các vướng mắc, khó khăn, tồn tại kéo dài gây ảnh hưởng đến quá trình triển khai. Trường hợp cần thiết,Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục Thuế phối hợp trình UBND tỉnh thành lập Tổ chỉ đạo hoặc Tổ triển khai kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên môi trường tại địa phương.

v.b

Nguồn tin: www.mof.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây