SỞ TÀI CHÍNH

http://stc.binhphuoc.gov.vn


Vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh tăng 405%

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2018 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 24/CTr-UBND ngày 6-2-2018 để triển khai thực hiện. Theo đó, 9 tháng qua, các cấp, ngành đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận đầu tư; tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp khi thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, số doanh nghiệp đến đầu tư trong 9 tháng tăng cả về số lượng và vốn đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài (FDI).

Theo số liệu của UBND tỉnh, 9 tháng qua, toàn tỉnh thu hút 154 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 5.306 tỷ đồng, tăng 41% số dự án và bằng 53% số vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2017. Từ việc đẩy mạnh kêu gọi đầu tư và số doanh nghiệp đến tìm hiểu, đăng ký, khả năng trong năm 2018, toàn tỉnh sẽ thu hút 184 dự án với số vốn đăng ký 5.906 tỷ đồng, tăng 17,9% số dự án và bằng 42% về số vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2017.

Cũng trong 9 tháng, toàn tỉnh thu hút được 27 dự án FDI

 với số vốn đăng ký 335 triệu USD, tăng 45,45% về số dự án và tăng 405% về vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2017. Ước thực hiện cả năm, Bình Phước thu hút 30 dự án với số vốn đăng ký 400 triệu USD, tăng 36% về số dự án và tăng 270% số vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2017. Lũy kế đến cuối năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 192 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 2 tỷ USD.

Về phát triển doanh nghiệp, ước 9 tháng qua, có 740 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 9.960 tỷ đồng, tăng 32% về số doanh nghiệp và tăng 177% về số vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2017, đạt 82,2% kế hoạch năm. Tuy nhiên, cũng có 45 doanh nghiệp đăng ký giải thể, 210 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động và có 21 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trước thời hạn.

Theo http://baobinhphuoc.com.vn

Nguồn tin: baobinhphuoc.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây