Ngành Dự trữ Nhà nước: Xuất cấp 748 tỷ đồng hàng dự trữ hỗ trợ nhân dân

Thứ tư - 18/07/2018 14:10
Ngày 13/7, tại Hà Nội, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Ngành Dự trữ Nhà nước: Xuất cấp 748 tỷ đồng hàng dự trữ hỗ trợ nhân dân

Tham dự hội nghị còn có tập thể Lãnh đạo Tổng cục DTNN; đại diện các Bộ, ngành tham gia quản lý hàng dự trữ quốc gia (DTQG) như: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương, Bộ NN&PTNN, Bộ Y tế, đại diện Lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính cùng 21 điểm cầu tại Cục DTNN khu vực trong cả nước.

132077

Thứ trưởng Trần Văn Hiếu trao tặng Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Kịp thời xuất cấp hàng dự trữ phục vụ an sinh xã hội

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Lê Văn Thời cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2018, ngoài việc xây dựng thể chế, chính sách, để trình Bộ Tài chính ban hành làm cơ sở cho việc tổ chức nhập mua theo chỉ tiêu kế hoạch. Công tác quản lý hàng DTQG của các Bộ, ngành đã được tăng cường và chủ động, đặc biệt trong việc trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp, sử dụng hàng DTQG để khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt, phòng chống dịch bệnh và cứu đói góp phần đảm bảo an sinh, an toàn và trật tự xã hội.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định xuất cấp hàng DTQG cho các địa phương với tổng giá trị khoảng 748 tỷ đồng để hỗ trợ cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ học sinh, dự án trồng rừng, giáp hạt, lũ lụt, mất mùa và dịch bệnh…

“Sự phối hợp giữa các bộ, ngành đã đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, có hiệu quả, góp phần ổn định sản xuất và đời sống nhân dân trong các vùng xảy ra bão lụt, dịch bệnh và giáp hạt”. Ông Lê Văn Thời nhấn mạnh.

132077 01

Toàn cảnh Hội nghị

Trong đó, Tổng cục DTNN đã xuất cấp được 64.900 tấn gạo và vật tư thiết bị cho các mục tiêu cứu trợ, hỗ trợ nhân dân mùa giáp hạt, Tết Nguyên đán 2018, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn, trồng rừng… đồng thời, thực hiện nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao hỗ trợ nhân dân Cuba 5.000 tấn gạo với tổng giá trị xuất cấp trên 640 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Thời khẳng định: Số lượng hàng DTQG đã xuất cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và phân bổ đúng đối tượng, vận chuyển kịp thời đến các địa phương được cứu trợ, hỗ trợ góp phần giúp đồng bào kịpthời khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu đói, hỗ trợ học sinh ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và phục vụ tốt công tác quốc phòng, an ninh trong cả nước.

132077 02

Phó Tổng cục trưởng Lê Văn Thời báo cáo công tác DTNN trong 6 tháng đầu năm 2018

Bên cạnh đó, các bộ ngành quản lý hàng DTQG đã chủ động thực hiện triển khai, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh, từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, quy trình, quy phạm bảo quản, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo quản hàng DTQG. Tổng cục DTNN phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp, sử dụng hàng DTQG để khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh và phục vụ công tác an ninh quốc phòng đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, để tăng cường công tác quản lý chất lượng hàng nhập kho, Tổng cục DTNN đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác quản lý chất lượng hàng DTQG nhập kho năm 2018 tại các đơn vị cũng như xây dựng kế hoạch giám sát phúc tra chất lượng hàng vật tư theo kế hoạch nhập hàng năm 2018.

132077 03

Một số điểm cầu tại Cục DTNN khu vực

Theo ông Lê Văn Thời, trong 6 tháng cuối năm 2018, nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia và ứng phó biến đổi khí hậu rất lớn trong khi nguồn lực DTQG còn chưa đáp ứng đủ. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động trên nhiều phương diện, vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức. Do đó, mục tiêu đặt ra cho ngành DTNN là tập trung nguồn lực để thực hiện mục tiêu của DTQG; xuất cấp hàng DTQG khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu hỗ trợ, cứu trợ các địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai, khống chế dịch bệnh, đảm bảo an ninh, quốc phòng; hàng DTQG được quản lý, bảo quản an toàn, chất lượng đảm bảo...

Để thực hiện các mục tiêu này, Tổng cục DTNN cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục nghiên cứu để bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật DTQG; nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; định mức kinh tế kỹ thuật và quản lý chất lượng hàng DTQG làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành DTQG.

Bên cạnh đó, Tổng cục DTNN sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý số lượng, chất lượng, đối tượng được sử dụng hàng DTQG xuất cấp hỗ trợ theo các quyết định của cấp có thẩm quyền. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG tại các đơn vị trực tiếp quản lý, bảo quản hàng DTQG.

132077 04

Thứ trưởng Trần Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đáp ứng yêu cầu khi có tình huống cấp bách xảy ra

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ công chức ngành DTNN đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu đề nghị ngành DTNN tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về dự trữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; chú trọng phát triển nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị và năng lực công tác; chủ động đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh. Đồng thời, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính giao; quản lý và theo dõi sát sao hàng DTNN sau khi đã cấp phát; có kế hoạch về xây dựng, nâng cấp cơ sở kho tàng nhằm đáp ứng nhiệm vụ của ngành trong ngắn hạn và dài hạn...

132077 05

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Văn Hiếu cũng như ý kiến phát biểu của các đại biểu đại diện cho các Bộ, ngành tham gia quản lý hàng Dự trữ, Lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ cũng như các Cục DTNN khu vực, Tổng cục trưởng Đỗ Việt Đức yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức ngành DTNN cần nỗ lực quyết tâm khắc phục những khó khăn, tồn tại, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Tài chính giao năm 2018.

Cũng tại Hội nghị, để ghi nhận những kết quả và thành tích đã đạt được của tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành DTNN trong thời gian qua, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu đã trao tặng Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân và Cờ Thi đua của Bộ Tài chính cho các tập thể thuộc Tổng cục DTNN có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua.

132077 06

 

Nguồn tin: www.mof.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo

TBUDCB

Thông báo cài đặt ứng dụng Công báo Bình Phước

Thời gian đăng: 04/02/2021

lượt xem: 614 | lượt tải:86

TB156

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thời gian đăng: 29/01/2021

lượt xem: 91 | lượt tải:117

TBQĐ1253

Thông Báo về việc áp dụng bộ Thủ tục Hành chính mới 2020

Thời gian đăng: 19/01/2021

lượt xem: 88 | lượt tải:112

TB3618

Thông báo kết quả thanh tra công tác quản lý, điều hành ngân sách huyện Đồng Phú năm 2019

Thời gian đăng: 22/12/2020

lượt xem: 922 | lượt tải:144

TBHSDCGiaDat2021

Thông báo lấy ý kiến đối tượng chịu tác động trực tiếp đối với dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

Thời gian đăng: 27/11/2020

lượt xem: 1044 | lượt tải:109
Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay728
  • Tháng hiện tại33,800
  • Tổng lượt truy cập3,477,747
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây