Sáu giải pháp trọng tâm phát triển thị trường chứng khoán năm 2019

Chủ nhật - 27/01/2019 21:11
Với mục tiêu bảo đảm duy trì sự ổn định và bền vững của thị trường chứng khoán; Tiếp tục triển khai quyết liệt công tác tái cấu trúc thị trường chứng khoán theo Đề án đã được phê duyệt; Tiếp tục phát triển sản phẩm mới cho thị trường cho kế hoạch, lộ trình đã được phê duyệt. Đồng thời tăng cường hội nhập quốc tế, triển khai, thực thi hiệu quả các cam kết quốc tế và các giải pháp nâng hạng thị trường, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã đề ra các giải pháp trọng tâm nhằm phát triển thị trường chứng khoán trong năm 2019.

Một là, hoàn thành Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi, trình Chính phủ, trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội xem xét, thông qua vào tháng 10/2019; Dự thảo các Nghị định và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán sửa đổi. Đồng thời phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, điều hành thị trường chứng khoán, hoạt động giám sát và cưỡng chế thực thi nhằm đảm bảo an toàn cho thị trường chứng khoán.

chung-khoan-1528513759065347021291-52-0-503-803-crop-1528513768266453690855-1535708898023801860056-0-0-399-710-crop-15357089029671856520659.jpg

Thị trường Chứng khoán Việt Nam hướng tới sự quan tâm của nhà đ