Bộ Tài chính công bố Quyết định thành lập các Chi cục thuế khu vực trực thuộc 35 Cục Thuế tỉnh, thành phố

Thứ năm - 03/10/2019 09:00
Sáng 30/9, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập các Chi cục thuế khu vực trực thuộc 35 Cục Thuế tỉnh, thành phố.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tham dự và chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTW Đảng, Phó trưởng Ban thường trực- Ban Tổ chức Trung ương. Thứ trưởng Trần Xuân Hà; Tập thể Lãnh đạo Tổng cục Thuế; đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Đặc biệt, Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Lãnh đạo Cục Thuế và đại diện các phòng ban tại 63 đầu cầu trên cả nước.

Tại Hội nghi, ông Phạm Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Tô chức cán bộ-Bộ Tài chính đã công bố tóm tắt nội dung 35 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập 98 Chi cục Thuế khu vực trên cơ sở hợp nhất 207 Chi cục Thuế trực thuộc 35 Cục thuế tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

BT2.jpg

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng bày tỏ tin tưởng: Với sự chỉ đạo sát sao, sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố thì việc hợp nhất Chi cục Thuế cấp huyện thành Chi cục Thuế khu vực thuộc 35 Cục Thuế tỉnh, thành phố sẽ thành công tốt đẹp.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết: Triển khai các Nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị về sắp xếp và tinh gọn bộ máy, Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-BCSĐ, Quyết định số 444/QĐ-BTC ngày 30/3/2018, trong đó yêu cầu toàn ngành tài chính tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tổ chức lại các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc nhà nước đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với quá trình đổi mới phương thức quản lý, cải cách, hiện đại hóa ngành; hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu đề ra.

Đối với hệ thống thuế, thực hiện chủ trương sắp xếp hệ thống thuế theo khu vực, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2018 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập, hợp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 01 ngày 9 tháng 5 năm 2018; đồng thời xây dựng Đề án cụ thể để báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế, trong đó đề ra mục tiêu đến năm 2020 giảm số lượng Chi cục Thuế từ 711 Chi cục còn 420 Chi cục (giảm 291 Chi cục).

Theo đó, trong năm 2018, Bộ Tài chính đã triển khai việc hợp nhất điểm tại 06 Cục Thuế tỉnh, thực hiện sắp xếp, hợp nhất 34 Chi cục Thuế để thành lập 16 Chi cục Thuế khu vực, giảm 18 Chi cục Thuế.

 

a Toan canh.jpg

Toàn cảnh Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội

Năm 2019, đã rà soát tiếp tục thực hiện sắp xếp đối với 25 Cục Thuế tỉnh để hợp nhất 160 Chi cục Thuế thành 76 Chi cục Thuế khu vực, giảm 84 Chi cục Thuế.

Tiếp theo, trong tháng 8, tháng 9/2019 vừa qua, trên cơ sở Đề án và đề xuất của Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành các Quyết định hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc 35 Cục Thuế tỉnh, thành phố.

Như vậy, đến nay hệ thống thuế đã thực hiện sắp xếp tại 61 Cục thuế, hợp nhất 401 Chi cục Thuế thành 190 Chi cục Thuế khu vực; giảm 211 Chi Cục Thuế; trong đó có 22 Cục thuế hoàn thành trước so với kế hoạch hợp nhất chi cục của cả 3 năm 2018, 2019 và 2020.

“Hôm nay, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị công bố trực tuyến để triển khai 35 Quyết định về việc hợp nhất các Chi cục Thuế huyện thành Chi cục Thuế khu vực trực thuộc 35 Cục Thuế tỉnh, thành phố nêu trên. Tôi tin tưởng rằng với sự chỉ đạo sát sao, sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố thì việc hợp nhất Chi cục Thuế cấp huyện thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố lần này sẽ thành công tốt đẹp”, Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng.

Để việc sắp xếp, sáp nhập tiếp tục được triển khai đồng bộ, thống nhất và đúng tiến độ kế hoạch đã đặt ra, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo sát sao, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt việc thành lập các Chi cục thuế khu vực, nếu có vướng mắc ngoài thẩm quyền thì kịp thời báo cáo để xử lý với mục tiêu sớm ổn định tổ chức, ổn định tư tưởng người lao động, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

a TW.jpg

Ông Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao cách làm bài bản, căn cơ và thống nhất trong chỉ đạo cũng như thực hiện của ngành Tài chính. Ông cho rằng cách tổ chức công bố trực tuyến cho 35 đơn vị ngày hôm nay cũng là cách làm sang tạo, phù hợp và cần được nhân rộng để các nơi cùng thực hiện.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực-Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao cách làm bài bản, căn cơ và thống nhất trong chỉ đạo cũng như thực hiện của ngành Tài chính.

“Việc sáp nhập rất khó khăn và vất vả, nhưng các đồng chí chỉ đạo và thực hiện bài bản, công phu, quyết liệt dẫn đến thành công. Đây là cách làm hay và sáng tạo. Đồng chí Trưởng ban Phạm Minh Chính rất quan tâm và chỉ đạo sát sao vấn đề này. Đồng chí cũng đánh giá rất cao cách thức thực hiện của Bộ Tài chính”, ông Bình nói.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị ngành Tài chính tiếp tục bám sát Nghị quyết 18-NQ/TW để triển khai thực hiện và đưa Nghị quyết Đảng đi vào cuộc sống. Làm bài bản, căn cơ và chú ý công tác tư tưởng đến cán bộ công chức với tinh thần “Mình đặt mình trong mọi người để ứng xử và điều chỉnh”.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương có mặt tại Hội nghị tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ sao cho ngành thuế và các ngành khác tại địa phương trở nên mạnh hơn, đồng thời làm cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng tốt hơn, tạo ra sự đồng thuận giữa ngành và cấp ủy chính quyền địa phương. “Nơi nào phối hợp tốt, nơi nào chủ động làm chặt chẽ, nơi đó sẽ thành công”.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Thuế, ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự chia sẻ của người lao động ngành Thuế để có được kết quả đáng khích lệ trong việc sáp nhập, hợp nhất các Chi cục Thuế thành Chi cục Thuế khu vực. Người đứng đầu cơ quan thuế cũng cam kết sẽ tiếp thu tất cả ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo ngày hôm nay để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã được giao cho ngành thuế.

mr Cao Tuan 3.jpg

Ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cam kết sẽ tiếp thu tất cả ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo ngày hôm nay để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã được giao cho ngành thuế.

Để tiếp tục rà soát, lựa chọn các địa phương sắp xếp Chi cục Thuế, phấn đấu hoàn thành ngay trong Quý I/2020, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn đề nghị lãnh đạo Cục thuế: tiếp tục thực hiện rà soát, triển khai thực hiện các phương án sắp xếp, hợp nhất các chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực.

Bên cạnh đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Khóa 12 quy định một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu quả. Nắm bắt tư tưởng của công chức và người lao động để đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan, tránh sáo trộn và ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao.

Một nội dung được Lãnh đạo Tổng cục Thuế nhấn mạnh, yêu cầu các Cục Thuế phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai kế hoạch của bộ và thực hiện nhiệm vụ nhà nước trên địa bàn, đảm bảo ổn định mọi hoạt động trên địa bàn quản lý.

Nguồn tin: www.mof.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo

TB 2855/STC-GCS

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tư vấn xác định giá trị thị trường của thửa đất số 141, tờ bản đồ số 14 tọa lạc tại xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (tại thời điểm: tháng 8/2013 và tháng 9�

Thời gian đăng: 28/08/2023

lượt xem: 175 | lượt tải:7

CV 2445/STC-GCS

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản vi phạm hành chính

Thời gian đăng: 26/07/2023

lượt xem: 223 | lượt tải:17

2429

Thông báo lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản là tang vật vụ án “Vận chuyển hàng hóa nhập lậu” xảy ra ngày 01/5/2023 tại ấp 5, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Thời gian đăng: 25/07/2023

lượt xem: 520 | lượt tải:10

2399/TB-STC

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thẩm định xác định giá trị thiệt hại đối với xe ô tô chữa cháy biển số 93CD-000.37 do tai nạn giao thông gây ra

Thời gian đăng: 25/07/2023

lượt xem: 57 | lượt tải:16

CV 2303

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá

Thời gian đăng: 19/07/2023

lượt xem: 250 | lượt tải:14
Thống kê
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay135
  • Tháng hiện tại93,379
  • Tổng lượt truy cập6,392,121
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây